New VKV at Bokakhat started with Vidyarambha ceremony