Skip to Content

Languages

Sthanik Karyakarta Prashikshan Shivir Kadapa

Sthanik Karyakarta Prashikshan Shivir KadapaVivekananda Kendra Kadapa Nagar Organised Sthanik Karyakartha Shibir from 11-05-2018 to 15-05-2018 at Ramakrishna Mission Kadapa, total 16 karyakarthas participated in this shibir and 5 karyakarths organised, Nagar Pramukh Sri P.Obulesh took dayitv as Shibir Pramukh and Nagar Prasikshan Pramukh Sri B.Vijay Kumar Reddy as Shibir Pramukh.

Rayalaseema Vibhag Pramukh Sri M.Maruthi Mohan Reddy Inagurated the Shibir With his Lecture , Nagar Pramukh Sri Obulesh , Saha Nagar Pramukh Sri Saikrishna, Vyavastha Pramukh Sri Mallikarjun rao , Sri Shivaji Shankar, took Lectures in Shibhir, Ramakrishna Mission Kadada Secretary Swami Sukritananda Maharaj came as a Chief Guest for Samapan Satra.